លុយជាអាវុធមុខពីរ

ខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯង និងអ្នកជុំវិញខ្លួនថា នៅវ័យ២០ឆ្នាំស្តើងនេះ កុំព្យាយាម សន្សំលុយ ឬរត់តាមលុយ ឬសម្រេចចិត្តព្រោះតែលុយ ដឹងតែមិនងាយសល់លុយទេ។ នៅចំណុចណាមួយនៃឆាកជីវិត យើងនឹងរកឃើញតុល្យភាពក្នុងការចាយវាយដោយត្រឹមត្រូវ ហើយរកចំណូលណាមួយដោយសមប្រកប។ ប្រហែលអាយុ ២០ឆ្នាំក្រាស់ ឬ៣០ជាង។ ២០ឆ្នាំស្តើង សូមព្យាយាមសន្សំបទពិសោធន៍ល្អៗ រក្សាក្តីស្រមៃ បន្តក្តីសុបន្តិ នៅពេលណាមួយក្តីសុបន្តិនឹងអាចជួយអោយយើងរកចំណូលបានល្អវិញ។ សន្សំពេលវេលា…